Thursday, October 8, 2009

ТИТОВ ВРВ, ШАР ПЛАНИНА / TITO`S PEAK, SHAR MOUNTAIN

ТИТОВ ВРВ, ТУРЧИН, ТРИЧИН, КИРОВ НОС, ГОЦЕВ ВРВ. Се се тоа имиња на еден ист врв, највисок на ШАР ПЛАНИНА. Некои од имињата се историски, некои политички а некои се само планинарска шега.
Секоја година, викендот околу 25-ти Мај е традиционално искачување на ТИТОВ ВРВ височина 2747 мнв
Околу 500 планинари од целиот БАЛКАН се присутни на денот на качувањето.

TITO`S PEAK, TURK, TRIAD, KIRO`S NOSE, GOCE`S PEAK. These are all names for the same peak, the highes on the SHAR MOUNTAIN. Some names are historical, some are political and some are plain mountaineer`s jokes.
Every year, the very next weekend from 25-th May is the traditional climbing of TITO`S PEAK, altitude 2747 m
About 500 mountaineers from the BALKAN`S are participating the event.


Појдовна точка, ски центар Попова Шапка / Starting point, ski resort POPOVA SHAPKA

Колона кон врвот / Towards the summit

Колона кон врвот / Towards the summit

Поглед на ТИТОВ ВРВ / View towards TITO`S PEAK

Пристигање на врвот / Arriving at the summit

Поглед на врвот БАКАРДАН / View towards peak BAKARDAN
Заминување од ТИТОВ ВРВ / Leaving the TITO`S PEAK

Поглед на ВРАЦА / View towards VRATSA

No comments:

Post a Comment