Monday, October 26, 2009

ДОЛИНАТА на КАДИНА РЕКА / KADINA RIVER VALLEY

.
.
.
Есен во долината / Fall in the valleyПатник / VoyagerКАДИНА река / River KADINAКАДИНА река / River KADINAРиболов на КАДИНА река / Fishing at river KADINA
Пастрмка од КАДИНА река / Trout from river KADINA

Tuesday, October 13, 2009

ЕСЕН НА ЈАКУПИЦА / JAKUPITSA FALL

.
.
Серијалот на фотографии е снимен во првата половина на Октомври 2009.

Some photos taken in the first half of October 2009.Пред изгрејсонце / Before the sunriseПланинарски дом ЧЕПЛЕС, рано наутро / Mountain hut CHEPLES, early morning
Низ папратите на ЈАКУПИЦА / Among the fern on JAKUPITSAСело ПАПРАДИШТЕ / village PAPRADISHTE


Поглед на БЕГОВИ ВИРОВИ / View towards BEGOVI VIROVI


Поглед на ЧЕПЛЕС и СОЛУНСКА ГЛАВА / View towards CHEPLES and SALONIKA'S HEAD

Месност БАБИНА РУПА / At the BABINA RUPA


Месност БАБИНА РУПА / At BABINA RUPA


Крајолик на ЈАКУПИЦА / Landscape JAKUPITSA
Длабоко во шумите на ЈАКУПИЦА / Deep forests of JAKUPITSA

Букова шума на ЈАКУПИЦА / Beech forest on JAKUPITSA


Thursday, October 8, 2009

ТИТОВ ВРВ, ШАР ПЛАНИНА / TITO`S PEAK, SHAR MOUNTAIN

ТИТОВ ВРВ, ТУРЧИН, ТРИЧИН, КИРОВ НОС, ГОЦЕВ ВРВ. Се се тоа имиња на еден ист врв, највисок на ШАР ПЛАНИНА. Некои од имињата се историски, некои политички а некои се само планинарска шега.
Секоја година, викендот околу 25-ти Мај е традиционално искачување на ТИТОВ ВРВ височина 2747 мнв
Околу 500 планинари од целиот БАЛКАН се присутни на денот на качувањето.

TITO`S PEAK, TURK, TRIAD, KIRO`S NOSE, GOCE`S PEAK. These are all names for the same peak, the highes on the SHAR MOUNTAIN. Some names are historical, some are political and some are plain mountaineer`s jokes.
Every year, the very next weekend from 25-th May is the traditional climbing of TITO`S PEAK, altitude 2747 m
About 500 mountaineers from the BALKAN`S are participating the event.


Појдовна точка, ски центар Попова Шапка / Starting point, ski resort POPOVA SHAPKA

Колона кон врвот / Towards the summit

Колона кон врвот / Towards the summit

Поглед на ТИТОВ ВРВ / View towards TITO`S PEAK

Пристигање на врвот / Arriving at the summit

Поглед на врвот БАКАРДАН / View towards peak BAKARDAN
Заминување од ТИТОВ ВРВ / Leaving the TITO`S PEAK

Поглед на ВРАЦА / View towards VRATSA

Friday, October 2, 2009

МАРИОВО / MARIOVO

По едноноќното кампување во долината на реката ТРЕСКА, дојде на ред да појдеме кон областа МАРИОВО.
Едно од поубавите села на пат за Мариово е ШТАВИЦА, тоа се наоѓа на самата граница помеѓу ПРИЛЕП и МАРИОВО.
ШТАВИЦА е позната по филмот на МИЛЧО МАНЧЕВСКИ - ПРАШИНА.

After the one night camping by the river TRESKA, the time has come to go toward the region MARIOVO.
SHTAVITSA is a really picturesque village, one of the many in that region. It is nestled on the border between the town PRILEP and the region MARIOVO.
SHTAVITCA is known from MILCHO MANCHEVSKI's movie DUST.


село ШТАВИЦА, панорама / village SHTAVITSA, panorama


Оваа црква е наменски изградена за филмот на Милчо Манчевски.

This church is build just for the needs of MILCHO MANCHEVSKI's movie.

По посетата на ШТАВИЦА, појдовме на пат кон областа МАРИОВО.
Областа МАРИОВО плени со својата дивина и од време на време напуштените куќи не` оставаат без здив.

After we visited SHTAVITSA, finally we took the road towards the region MARIOVO.
The region MARIOVO and the abandoned houses, left us breatless.
Во срцето на областа МАРИОВО се наога најголемата населба, село ВИТОЛИШТЕ.

In the hearth of the region MARIOVO is the largest settlmen, village VITOLISHTE.

село ВИТОЛИШТЕ, панорама / village VITOLISHTE, panorama